Vargonų meistras Justina Šapola ir Anykščių Šv. Apaštalo Evangelisto Mato bažnyčios vargonininkas Rimvydas Griauzdė Dekano klebono kun. Petro Baniulio rūpesčiu dėka atlieka einamuosius vargonų remonto darbus ir ruošia instrumentą ateinantiems darbams.